mak_Marianne_Karlsson

Marianne Karlsson

  • Professor, Design & Human Factors, Industri- och materialvetenskap
0

MariAnne Karlssons forskning handlar om att utveckla kunskap om relationen mellan människor och tekniska artefakter i vid bemärkelse. Centrala teman är metodik för identifiering av användarkrav (såväl funktionella som emotionella) på tekniska produkter och system, förutsättningar för individers adoption av och effekterna av ny teknik (inte minst IKT) i vardagslivet, samt utveckling av nya tekniska lösningar för att stötta hållbara beteenden.
Hon valdes 2015 in som ledamot i Kungliga Vetenskaps och Vitterhetssamhället i Göteborg.