maggans_Magdalena_Svanström

Magdalena Svanström

  • Avdelningschef, Environmental Systems Analysis, Teknikens ekonomi och organisation
  • Professor, Environmental Systems Analysis, Teknikens ekonomi och organisation