lisbetho_Lisbeth_Olsson

Lisbeth Olsson

  • Professor, Industriell bioteknik, Life Sciences
  • Centrumföreståndare, Life Sciences
0

Lisbeth Olsson är professor i industriell bioteknik och blev rekryterad till Chalmers 2008. Hon fick sin doktorsgrad vid Lunds universitet 1994 i tillämpad mikrobiologi. Under perioden 1994-2008 arbetade hon vid Danmarks tekniska universitet. Lisbeth är vice föreståndare för Wallenberg Wood Science Center, ett forskningscenter som har som målsättning att utveckla nya, hållbara material från trä. Hon är också aktiv i Chalmers styrkeområde energi. Lisbeth är invald i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin och Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. 2018 erhöll hon Charles D. Scotts utmärkelse, Chalmers stiftelses pris och Ahrreniusplaketten från Kemistsamfundet. Lisbeth har ett deltidsuppdrag för Vetenskapsrådet sedan 2021 i rollen som huvudsekreterare för forskningens infrastruktur.

Lisbeth Olsson arbetar inom industriell bioteknik med fokus på design och användning av enzymer och mikroorganismer med fokus på applikationer i processer där växtcellsmaterial omvandlas till bränsle, kemikalier, material, livsmedelsingredienser och läkemedel. En viktig drivkraft i hennes arbete är att bidra till hållbara lösningar för en bioekonomi.
Bioraffinaderier är viktiga koncept som bidrar till bioekonomin. Forskningen i hennes grupp stöds av flera olika forskningsfinansiärer, bland annat Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, FORMAS, Stiftelsen för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenberg fonden och Novo Nordisk fonden.

Lisbeth har en bred undervisningserfarenhet som spänner över grundläggande undervisning på kandidat och mastersnivå, samt i doktorandkurser inom områden som life science, biokemi, livsmedelsmikrobiologi, industriell bioteknik, fermenteringsteknik, enzymteknik, processanalytisk teknik och metabolic engineering. Nuvarande undervisning inkluderar föreläsningar inom industriell bioteknik (KBT 090) och inom doktorandkursen ”industrial biotechnology for lignocellulose based processes”.