latino_Fabio_Latino

Fabio Latino

  • Gästforskare, Interaktionsdesign och Software Engineering, Data- och informationsteknik
  • Forskningsingenjör, E-commons, Fysik