Lars-Göran Ottosson

  • Utbildningssekreterare, Student- och utbildningsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd