kp01sake_Kent_Salo

Kent Salo

  • Universitetslektor, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper
0

Kent Salo är filosofie doktor i naturvetenskap med inriktning mot kemi vid Göteborgs Universitet (2011). Han arbetar som universitetslektor vid enheten för Maritim miljövetenskap. Kents forskning fokuserar på utsläpp till atmosfären från sjöfart och påverkan av dessa på hälsa, klimat och miljö. I dessa studier används motorlabbstudier och mätningar ombord på fartyg.
Har arbetat i flera projekt med analys av emissioner från sjöfarten sedan 2012 bl.a. i Vinnova projektet ”Identification of gross polluting ships” IGPS och har stor erfarenhet av emissionsmätningar och analys av mätdata från fartygsmotorer med ett stort urval av bränsletyper och avgasreningsmetoder.