kge_Gunnar_Elgered

Gunnar Elgered

  • Professor emeritus, Onsala rymdobservatorium, Rymd-, geo- och miljövetenskap