kfranz_Franz_Kirsten

Franz Kirsten

  • Senior forskningsingenjör, Onsala rymdobservatorium, Rymd-, geo- och miljövetenskap