kejo_Kent_Johansson

Kent Johansson

  • Vaktmästare, Serviceavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd