karinka_Karin_Karlfeldt Fedje

Karin Karlfeldt Fedje

  • Adjungerad professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
  • Adj professor, Vatten miljö teknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik