Agnes Karlsson Elmefjäll

  • Studievägledare, Student- och utbildningsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd