juliarom_Julia_Romell

Julia Romell

  • Kommunikationspartner, Industri- och materialvetenskap
  • Kommunikationspartner, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd