jpetter_Jesper_Liske

Jesper Liske

  • Docent, Energi och material, Kemi och kemiteknik
0

Dr. Jesper Liske är Docent på avdelningen för Energi & Material. Hans forskning är inriktad mot förstå och lösa de korrosionsrelaterade problem som uppstår i verk där förnyelsebara bränslen (såsom biomassa och avfall) används. Detta inbegriper både förbränning och förgasning av förnyelsebara bränslen. Forskningen ämnar till att med ökad förståelse minska korrosionen antigen genom att öka korrosionsmotståndet hos stålet eller genom att göra miljön mindre korrosiv (t.ex med hjälp av bränsleadditiv).

Jesper sitter med i beredningsgruppen för Waste Refinery samt ansvarar för HTC’s IT-plattform Meltwater.