jome_Johan_Mellqvist

Johan Mellqvist

  • Professor, Geovetenskap och Fjärranalys, Rymd-, geo- och miljövetenskap
0

Johan Mellqvist är biträdande professor i den optiska fjärranalysgruppen. Han fokuserar sin forskning på att utveckla spektroskopiska optiska metoder och att använda dessa för att få svar på olika miljöfrågeställningar. Detta inkluderar att uppskatta trender av olika gasformiga ämnen i den storskaliga atmosfären till att arbeta med luftkvalitetsfrågor med speciellt fokus på att kartlägga och uppskatta storleken av olika diffusa gasutsläpp från industrier samt att kontrollera fartygsutsläpp. Johan är nationell expert i mätning av diffusa kolväteutsläpp och arbetar med standardiseringsarbete.