jod_Jan-Olof_Dalenbäck

Jan-Olof Dalenbäck

  • Professor, Installationsteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
  • Professor, Installationsteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
0

Jan-Olof Dalenbäck handleder främst forskningsprojekt med syfte att minska energianvändning i byggnader och andra utrymmen där man har krav på ett visst klimat och/eller verksamhet. Speciella expertisområden är solenergitillämpningar och energieffektivisering. Han är profilledare inom Styrkeområde Energi och deltar som expert och rådgivare i olika sammanhang, såväl nationellt som internationellt, såväl inom akademin som industrin. Han fick IEA SHC Solar Award 2005 och ISES Service Award 2009.