janste_Jan-Philipp_Steghöfer

Jan-Philipp Steghöfer

  • Universitetslektor, Interaktionsdesign och Software Engineering, Data- och informationsteknik