Ingemar Josefsson

  • Utbildningssekreterare, Student- och utbildningsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd
  • Utbildningssekreterare, Student- och utbildningsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd