idamaja_Ida-Maja_Hassellöv

Ida-Maja Hassellöv

  • Proprefekt, Mekanik och maritima vetenskaper
  • Biträdande professor, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper
  • Viceprefekt, Mekanik och maritima vetenskaper
0

Hassellövs forskning rör påverkan från mänsklig aktivitet, särskilt sjöfart, på havsmiljön. Förutom helhetsbedömningar av sjöfartens miljöpåverkan ägnar hon sig åt tvärvetenskapliga projekt, ofta i samverkan med myndigheter och industri, exempelvis rörande riskbedömning av skeppsvrak eller skrubbrar, en avgasreningsmetod som många fartyg använder.

Hassellöv har en doktorsexamen med inriktning på marin kemi från Göteborgs universitet 2006. Sedan 2020 leder hon ICES arbetsgrupp för sjöfartens påverkan på den marina miljön (WGSHIP) och hon bidrar till FN:s bedömningar av tillståndet i havsmiljön, World Ocean Assessments.