Hui Chen

  • Forskningsspecialist, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Elektroteknik
  • Gästforskare, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Elektroteknik