hgs_Hans-Georg_Scherneck

Hans-Georg Scherneck

  • Docent, Onsala rymdobservatorium, Rymd-, geo- och miljövetenskap