hanhel_Hans_Hellsmark

Hans Hellsmark

  • Enhetschef, Environmental Systems Analysis, Teknikens ekonomi och organisation
  • Senior forskare, Environmental Systems Analysis, Teknikens ekonomi och organisation