frejohk_Fredrik_Johansson

Fredrik Johansson

  • Forskarassistent, Data Science och AI, Data- och informationsteknik
  • Docent, Data Science och AI, Data- och informationsteknik