fredrikb_Fredrik_Brännström

Fredrik Brännström

  • Biträdande professor, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Elektroteknik
  • Enhetschef, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Elektroteknik