fjolle_Fjolle_Novakazi

Fjolle Novakazi

  • Doktorand, Design & Human Factors, Industri- och materialvetenskap

Kontakta mig

fjolle@chalmers.se