fignasi_Ignasi_Fernandez

Ignasi Fernandez

  • Docent, Konstruktionsteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik