farjal_Farzaneh_Jalalypour

Farzaneh Jalalypour

  • Postdoc, Data Science och AI, Data- och informationsteknik

Kontakta mig

farjal@chalmers.se031-772 25 41