f97anno_Anders_Nordelöf

Anders Nordelöf

  • Forskare, Environmental Systems Analysis, Teknikens ekonomi och organisation
0

Anders Nordelöfs forskning undersöker hur teknologier för elektrisk framdrift förändrar miljöpåverkan från vägfordon samt även andra typer av transport- och industrifordon, med livscykelanalys (LCA) och andra miljösystemanalytiska metoder. Syftet är att ge råd och vägledning för utveckling av teknik med minskad miljöpåverkan och ökad långsiktig hållbarhet. Forskningen omfattar både djupgående teknisk kartläggning på komponentnivå såväl som övergripande systemperspektiv. Metodutveckling inom LCA utgör också en viktig del.
Anders Nordelöf var tidigare teknikområdeschef på ingenjörsbyrån Consat AB, och han har arbetat som teknisk projektledare med inriktning på elektrisk framdrivning av fordon, laddningsinfrastruktur, elektriska vägar och energiomvandling i olika former.

Anders Nordelöf är temaledare för forskningsområdet Miljö & Samhälle inom Swedish Electromobility Centre, ett nationellt kompetenscentrum för elektromobilitet där Chalmers är värduniversitet. Han har även delat ansvar för ledningen av profilområdet Hållbara fordonsteknologier som är gemensamt mellan styrkeområdena Energi och Transport, med sin huvudsakliga verksamhet inom styrkeområde Energi.
Sedan i juni 2022 är han också gästforskare och expertrådgivare inom livscykelanalys på Transportøkonomisk institutt, TØI, i Oslo. Fokus på TØI är forskningsprojekt som rör cirkulär ekonomi samt miljöbedömning av fordon och batterier.