f5xrk_Bengt-Erik_Mellander

Bengt-Erik Mellander

  • Utbildningssekreterare, Student- och utbildningsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd
  • Biträdande professor, Subatomär, högenergi- och plasmafysik, Fysik