Evelina Johansson

  • HR-partner, ACE verksamhetsstöd, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
  • HR-partner, HR-avdelningen, Chalmers verksamhetsstöd