cosil_Ingemar_Löfgren

Ingemar Löfgren

  • Adjungerad professor, Konstruktionsteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik