cbjork_Catharina_Björk

Catharina Björk

  • Kommunikationspartner, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd
  • Kommunikationspartner, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik