billb_Bill_Brox

Bill Brox

  • Adjungerad professor, Elektronikmaterial, Mikroteknologi och nanovetenskap
0

Bill Brox var VD på Institutet för Nano- och Mikroteknik i Göteborg, Imego fram till April 2012.

Han är egen företagare och medlem vid IVA; avdelning VI – Företagande och Arbetsliv, och sitter i högskolestyrelsen för Halmstad Högskola samt i styrelsen för Chalmers/VINNOVA bilsäkerhetscentret SAFER.

Under 5 år satt Bill i styrelsen för Vinnova och under de senaste åren har han suttit i tre olika ”advisory boards” för SSF- program på Chalmers; NANODEV, NEMS och OXIDE.

Bill Brox har tidigare varit anställd som forskare och senare som chef för avdelningen för elektronikproduktion, IVF som numera ingår i Swereakoncernen.

Bill Broxs forskning ligger främst inom renhet- och korrosionseffekter på elektronikbyggsätt och elektronikprodukter.

Han ledde under IVF tiden ett stort nordiskt projekt inom renheten för elektronik med stor framgång. För denna gärning fick Bill Brox och hans forskarteam US-EPAs miljöpris; ”1992 Stratopheric Protection Award” för deras arbete med avvecklingen av freon inom elektronikindustrin.

Bill Brox disputerade på Chalmers 1987. 1997 knöts Bill Brox till Chalmers som adjungerad professor efter att ha byggt upp undervisningen inom Z linjen när det gäller elektronikproduktionsprogram. Han byggde upp hela programmet både när det gällde utbildningsplan och praktiskt genomförande genom ett aktivt deltagande som föreläsare. Bill Broxs pedagogiska förmåga är känd och välkomnades starkt av studenterna. Inom forskningen bidrog Bill Brox starkt till igångsättandet av SSF forskningsprogrammet Elektronikproduktion (E-Proper) som var grunden till dagens elektronikproduktion och elektronikbyggsättsforskning vid Chalmers.