Bijan Aryana

  • Universitetslektor, Design & Human Factors, Industri- och materialvetenskap
  • Masterprogramansvarig, Maskinteknik, mekatronik och automatisering, teknisk design samt sjöfart och marin teknik