Åsa Burman

  • Centrumföreståndare, M2 Verksamhetsstöd, Mekanik och maritima vetenskaper

Kontakta mig

asa.burman@chalmers.se