arellano_Santiago_Arellano

Santiago Arellano

  • Enhetschef, Geovetenskap och Fjärranalys, Rymd-, geo- och miljövetenskap
  • Forskare, Geovetenskap och Fjärranalys, Rymd-, geo- och miljövetenskap
0

Santiago Arellano forskar om atmosfärens och vulkans fysik med hjälp av spektroskopisk fjärranalys. Detta inkluderar utveckling av mättekniker, fältarbete och dataanalys för att mätta utsläpp av olika molekyler i luften. Detta hjälper oss att förstå kopplingen mellan gas utsläpp och underliggande geofysiska processer. Han samarbetar med flerdisciplinär vetenskapliga grupper i forskning som hjälper människor att fatta välgrundade beslut i samband med vulkaniska eller andra miljörisker. Santiago är ansvarig för instrumentutveckling och dataanalys för det globala NOVAC-nätverk och undervisar kurser om fysik, matematik och miljövetenskap.