Ann Nilsen

  • Alumnkoordinator, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd