annabol_Anna_Bolling

Anna Bolling

  • Administratör, CLS verksamhetsstöd, Vetenskapens kommunikation och lärande
  • Pdb-registrator, Vetenskapens kommunikation och lärande
0

Anna Bolling arbetar bland annat med ledningsstöd, protokoll för CLS ledningsgrupp och institutionskollegie, personaladministration för alla CLS avdelningar, administratör för CLS forskarskola (Kommunikation och lärande inom STEM) och interna konferenser/workshops/möten. Anna är också inköpskoordinator samt institutionens registrator.