anavid_Navid_Amani

Navid Amani

  • Gästforskare, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Elektroteknik