alos_Anna-Lisa_Osvalder

Anna-Lisa Osvalder

  • Professor, Design & Human Factors, Industri- och materialvetenskap
0

Anna-Lisa Osvalder är professor i Människa-maskinsystem, docent i Human Factors Engineering och universitetslektor i Ergonomi. Hon är teknisk doktor i Trafiksäkerhet med inriktning mot biomekanik och personskadeprevention. Forskningen i människa-maskinsystem fokuserar på hur produkter och tekniska system ska utvärderas, utformas och användas för att uppnå effektivitet, säkerhet och välbefinnande i systemet. Olika användargruppers fysiska, kognitiva och psykosociala förmågor och begränsningar beaktas vid utvärdering av komfort, användbarhet, risk och säkerhet. Tillämpningarna ligger främst inom processindustri (kontrollrum), förar/passagerarmiljöer i olika fordonsslag och medicinsk teknik. Även ergonomisk utvärdering och utformning av allehanda produkter som används i vardag och arbetsliv studeras.