almfeldt_Sebastian_Almfeldt

Sebastian Almfeldt

  • Senior forskningsingenjör, Konstruktionsteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
0

Sebastian driver, utvecklar och underhåller den laborativa verksamheten på avdelningen tillsammans med forskare och
undervisande personal och har hand om bland annat:
-Arbetsmiljöfrågor rörande labbet
-Underhåll och ordning
-Utveckling av labbverksamhet och metoder
-Utbildning av personal och studenter i labbarbete
-Handleda forskare och studenter i deras labbarbete
-Planera och genomföra studentlaborationer, både i kurser och examensarbete
-Vara expertstöd för forskningsprojekt rörande den laborativa vermsamheten

Utövder detta utför Sebastian upphandlingar för inköp av labbutrustning, långsiktig planering av verksamheten samt budgeterar för investeringar och långsiktigt underhåll.