aayman_Ayman_Abed

Ayman Abed

  • Universitetslektor, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik