Aamir Ali

  • Forskare, Kvantteknologi, Mikroteknologi och nanovetenskap