Chalmers Conference Centre
Welcome to the

Euref symposium 2023

23–26 maj i Göteborg

Chalmers tekniska högskola och Onsala rymdobservatorium har det stora nöjet att bjuda in dig till Euref 2023 symposium, som äger rum 23–26 maj 2023 i Göteborg Sverige.


Euref är International Association of Geodesy (IAG) Reference Frame Sub-Commission for Europe. Underkommissionen Euref grundades 1987 vid International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) generalförsamling som hölls i Vancouver.


Euref-symposiet har anordnats sedan 1990 och omfattar Euref-aktiviteter, såsom genomförande, underhåll och användning av ETRS89, EVRS och Eurefs permanenta nätverk.

Då arbetsspråket för symposiet är engelska, finns all information på den engelska språkversionen av webbplatsen. Använd språkväxlaren uppe till höger för att läsa mer.