Ph.D Courses 2008/09

Fall 2008, 1st half
  • Sannolikheter och väntevärden (Torgny Lindvall) 7,5 points
  • Linear-fractional Galton-Watson processes (Serik Sagitov) 4,5 points
Spring 2009, 1st half
  • N.s. konvergens (Torgny Lindvall) 7,5 points
  • Forensic statistics (studiecirkelAlexandra Jauhiainen, Petter Mostad och Jacques de Maré7,5 points
Spring 2009, 2nd half
  • Konvergenshastigheter för Markovkedjor  (Johan Jonasson) 7,5 points
  • Inferensteori  (Rebecka Jörnsten) 7,5 points
  • Stokastiska differentialekvationer  (Patrik Albin)) 7,5 points

Published: Mon 29 Apr 2013.