Pedagogical seminar

Samuel Bengmark: Pragmatic Research on Pedagogical Practice-PREP
​​
The seminar will be held in Swedish. 
I det här föredraget föreslår jag ett program för att studera och förbättra undervisningsmetoder som använder de aktiviteter som vi ofta redan göra när vi utvecklar och utvärderar kurser och bedömer elevernas kunskaper. Idén utgår ifrån att vi då och då gör små undersökningar då vi prövar olika förändringar i vår undervisning och försöker se vad effekterna är. Dock har vi ofta inte tillräckligt med tid, data eller ambition, för att skriva en vetenskaplig artikel om detta. Jag tänker mig därför något jag kallar Pragmatic Research on Educational Practice, eller PREP, som jag skall beskriva i detta föredrag. PREP syftar till att öka värdet av de undersökningar vi ändå gör genom att universitetslärare på ett förenklat sått börjar dela insikter med varandra utan att tillföra för mycket till arbetsbördan.
​​​Zoom link: https://chalmers.zoom.us/j/63991155899
Samuel Bengmark, Elin Götmark and Johan Tykesson are responsible for the seminars.​
Category Seminar
Location: MV:L14 och Zoom
Starts: 24 October, 2022, 15:15
Ends: 24 October, 2022, 16:15

Page manager Published: Tue 20 Sep 2022.