Material i våra liv

Utställningen "Material i våra liv" anordnas i samband med den årliga konferensen Materials for Tomorrow på Chalmers. Det senaste tillfället var 8-10 november 2016. Utställningen är gratis och öppen för allmänheten och vi välkomnar särskilt högstadie- och gymnasieklasser. Datum för 2017 är ännu inte bestämt. Här nedan är utlysningstexten för 2016:


Välkommen till en utställning, där du får veta mer om vad som händer inom det spännande forskningsområdet materialvetenskap, och hur det påverkar våra liv! I våra hem, i trafiken, inuti och utanpå kroppen, på vår fritid - överallt träffar vi på olika material. Hur har dessa utvecklats? Vi tittar lite på framtiden - vad kommer härnäst? Utställningen är öppen för allmänheten den 8 och 9 november kl 9-15.30, och vi välkomnar särskilt skolklasser från högstadiet och gymnasiet! I år har vi utvecklat och förnyat utställningen med många fler aktiviteter! Några av Chalmers studenter kommer finnas på plats för demonstration av olika experiment m m.

I anslutning till utställningen kommer doktorander från Chalmers att ge korta populärvetenskapliga föredrag för högstadieelever om sina forskningsprojekt. Ett utmärkt tillfälle att få ta del av aktuell forskning på ett lättbegripligt sätt!

För gymnasieelever har vi ordnat så att eleverna får komma in i den konferens om materialvetenskap (Materials for Tomorrow), som pågår samtidigt som utställningen. Här kommer ni att få lyssna på ett föredrag av en toppforskare inom ett "hett" forskningsområde (se nedan).


Besök av skolklasser ska förbokas! Ni kan välja mellan nedanstående besökstider, där det ingår tid i utställningen samt två populärvetenskapliga föredrag. För gymnasieklasser ingår dessutom ett föredrag i den pågående konferensen "Materials for Tomorrow", där internationellt ledande forskare presenterar sina senaste rön. Detta föredrag är på engelska.

Maila bokning till materials@chalmers.se med dessa uppgifter:

  • Ansvarig lärares namn och mailadress
  • Skola, klass
  • Antal elever
  • Antal medföljande vuxna
  • Önskemål om block enligt schemat nedan
Deltagande är kostnadsfritt. Pga begränsningar i lokalstorlek och för att ni ska få ut så mycket som möjligt av ert besök är antalet platser i varje block begränsat och det är först till kvarn som gäller. 

Published: Wed 30 Nov 2016.