Föreläsning
Evenemanget har passerat

Vetenskapsfestivalen: Våra yttersta gränser

Samtal om de stora frågorna

Översikt

Evenemanget har passerat

Likt den tidigmoderna anatomiska teatern, men med universums anatomi i fokus snarare än den mänskliga anatomin, diskuterar vi de stora frågorna. Vi navigerar genom hissnande tidsperspektiv och universums karta. Var går universums yttersta gräns? Är vårt medvetande ens kapabelt att förstå det? Kan historiska perspektiv ge oss en förståelse för världsuppfattningens begränsningar?

Sittningen kommer vara som en anatomisk teater på de tidiga universiteten. Forskarna sitter vid ett runt bord och publiken är runt om och lyssnar.

Medverkande
Pontus Wasling, medicine doktor, Neurologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset;

Per Bjerkeli, Forskare, Institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola

Länk till programpunkten på Vetenskapsfestivalens hemsida