Seminarium
Evenemanget har passerat

När vården flyttar hem – Årsrika Göteborg 400

Hur blir vården, hur påverkas vår boendemiljö och vilken teknik behövs när vården flyttar hem? 

Välkommen att delta på ett seminarium om Chalmersinitiativet När vården flyttar hem, med olika perspektiv på denna inledda förändring i sjukvården.

Seminariet arrangeras inom ramen för Årsrika Göteborg 400 – en del av Göteborgs 400-årsjubileum

Översikt

Evenemanget har passerat

Utgångspunkten för seminariet är den omställning av svensk hälso- och sjukvård som nu drivs på alla nivåer i samhället – politiskt och på olika nivåer av vårdens företrädare under begreppet Den nära vården.

En viktig komponent i denna omställning är att en signifikant del av vården, såväl mer rutinmässig och uppföljande som avancerad, kommer att ske i hemmet. Hemmet i denna bemärkelse kan då vara ens normala bostad, sommarstugan där man firar semester eller ett särskilt boende.

En stor grupp som kommer att beröras är naturligtvis äldre i samhället. Likaså alla delar som tillhandahåller vård och omsorg – oavsett vem som är huvudman: region, kommun eller privat aktör.

På Chalmers har ett antal olika institutioner med helt olika profil och kompetenser tillsammans, och i samverkan med olika vård- och omsorgsföreträdare, startat initiativet När vården flyttar hem. Tillsammans vill man ta ett bredare grepp på de frågor som kommer att vara avgörande för att lyckas med samhällets omställning och där bred multidisciplinär samverkan krävs för att skapa och sprida kunskap samt dela erfarenheter mellan verksamheter och discipliner.

I seminariet belyses denna omställning ur olika kompletterande perspektiv.

Program

  • Inledning och bakgrund samt presentation av medverkande
  • Vad innebär När vården flyttar hem ur kommunalt och regionalt ansvar
  • Hur påverkas vårt boende och livsmiljö av vårdens förflyttning?
  • Hur kommer tekniken att påverka stödja vårdens förändring?
  • Frågor och dialog


Medverkande

  • Ulrika Björner, Kvalitétsutvecklare för Rehabilitering, Hälso- och sjukvård, Göteborgs Stad
  • Elisabet Hammar, verksamhetschef, ambulans och prehospital sjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Göran Lindahl, Professor, Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers
  • Bengt Arne Sjöqvist, Professor of Practice Emeritus i Digital Hälsa, Chalmers

 

Läs mer på Årsrika Göteborg 400 – en jubileumsfestival för alla åldrar. 


Om Årsrika Göteborg 400 


Göteborg åldras och det gör vi som bor här också! I dagsläget är mer än 25 procent av Sveriges befolkning över 65 år. Den gemensamma kunskap och erfarenhet som finns här är en rikedom som hela samhället har allt att vinna på att få upp ögonen för.

Som en hyllning till livet arrangeras under 400-årsjubileet 2023 jubileumsserien Årsrika Göteborg 400 som innehåller kulturaktiviteter, seminarier och föreläsningar över, med och för hela staden.

Du blir serverad en palett av kunskap om åldrande förr och nu, hur du kan leva ett längre och friskare liv, ålderism, digitalisering, demens och andra kognitiva sjukdomar, hur det kan vara att åldras som hbtq-person i Göteborg, ensamhet och psykisk hälsa och ohälsa, åldrande i kulturen och mycket mer! Du får även en chans att utbyta tankar med andra om hur det är och skulle kunna vara att åldras i Göteborg.