Studentarbete
Evenemanget har passerat

Exjobbspresentation, Sonja Toomingas och Emma Rytterdahl

Future Carbon Footprints of Heavy-duty Road Transport in Sweden: A Vehicle Fleet Simulation Capturing the Impact of Electrification and Biofuel Use

Översikt

Evenemanget har passerat

Sonja Toomingas och Emma Rytterdahl, studenter i mastersprogrammet energisystem på Lunds tekniska högskola, presenterar sitt examensarbete ”Future Carbon Footprints of Heavy-duty Road Transport in Sweden: A Vehicle Fleet Simulation Capturing the Impact of Electrification and Biofuel Use”

Opponenter: Edvin Gunnarsson och Lowe Aspeqvist

Examinator: Daniel Johansson

Handledare: Johannes Morfeldt och Julia Hansson (IVL)