Studentarbete
Evenemanget har passerat

Exjobbspresentation, Linnea Svensson och Marta Fojt

Linnea Svensson och Marta Fojt presenterar sitt examensarbete “Design of salt recycling process and heat integration with an existing waste to energy plant", genomfört i samarbete med HaloSep AB, vid institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap.

Examinator: Tobias Mattisson

Huvudhandledare: Ivana Stanicic

Handledare: Mohammad Shahrivar, Henrik Jilvero (HaloSep AB)

Översikt

Evenemanget har passerat